صفحه اصلی

برنامه کنفرانس

سخنرانان مدعو

کمیته علمی

کمیته اجرایی

چاپ مقالات

تماس با ما

ثبت نام

پوستر کنفرانس

نقشه دانشگاه

 

 

قابل توجه شرکت کنندگان محترم

برنامه سخنرانی های فارسی و انگلیسی کنفرانس و مقالات پذیرش شده در بخش پوستردر فایل های زیر قابل دسترس است.

برنامه کنفرانس

برنامه سخنرانی های فارسی

مقالات پذیرش شده به صورت پوستر

کتابچه چکیده مقالات