صفحه اصلی

برنامه کنفرانس

سخنرانان مدعو

کمیته علمی

کمیته اجرایی

چاپ مقالات

تماس با ما

ثبت نام

پوستر کنفرانس

نقشه دانشگاه

 

چاپ مقالات

مقالات برگزیده کنفرانس به زبان انگلیسی در ژورنال

"Transaction on Combinatorics"

و

"Electronic Notes of Discrete Mathematics"

و مقالات برگزیده به زبان فارسی در مجله

فرهنگ و اندیشه ریاضی از انتشارات انجمن ریاضی ایران

به چاپ خواهد رسید. مقالات کامل بایستی به صورت چاپی و تا پایان همایش تحویل گردد. .نسخه الکترونیک این مقالات بایستی به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال گردد